Reference / o Davoru

Bok svima!

Ja sam Davor Bilman, Skener osobnosti. U prve tri sekunde vizualnog kontakta s osobom mogu prepoznati njenu osobnost, odabir automobila, odjeće te kakav komunikacijski stil preferira i što ju pokreće u životu. Ovom tehnikom uspio sam naučiti nešto što se ne može naučiti na fakultetu, a samu teoriju sam usavršavao kroz 20 godina rada u prodaji.

Bacite oko na moje društvene mreže: Facebook, LinkedIn, Instagram, i vidimo se!

Formalno obrazovanje diplomiranog ekonomista i dugogodišnje iskustvo u prodaji uz kontinuiranu izobrazbu, pomaže Davoru da polaznicima svojih treninga lakše prenosi nova znanja i vještine te osigura njihovu trenutnu primjenu u praksi. Licencirani je predavač za radionice i treninge na području vođenja, prodaje, komunikacije, timskog rada, poslovnog pregovaranja i coachinga.