top of page

Trening programi - "Prodaja"

Brain Scans

Psihologija prodaje 

Svi vrhunski prodavači rođeni su sa predispozicijom da postanu sjajni, no hoće li doista biti uspješni, ovisi o tome koliko vrijedno treniraju i oblikuju svoj talent te o onome što im se događa u mislima. Analiza vrhunskih prodavača pokazuje da dijele neka ključna uvjerenja o prodaji, kupcima, ali i sebi. Ovaj će trening osvijetliti koja uvjerenja treba imati da bi se uspjelo u prodaji .

bottom of page